ထုတ်ကုန်များ
ပြန်သုံးနိုင်သော စက်ဝိုင်းပုံ introluminal Stapler

ပြန်သုံးနိုင်သော စက်ဝိုင်းပုံ introluminal Stapler